Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
Sideloader ROVA

Kommunalt avfall

AMCS kommunala kunder kan få ut maximalt värde av tillgängliga budgetar genom att öka effektiviteten via ruttoptimering, containertillgångshantering och realtidsvisning av insamlingsprocessen.

Kommunalt avfall

Betjänar miljontals hushåll världen över

AMCS erbjuder en komplett avfallshanteringslösning för kommuner, hushåll, miljö och sanitära anläggningar. AMCS kommunala utbud omfattar avancerade tekniklösningar för insamling av hushållsavfall, ruttplanering, fordonsteknik (vägning och radiofrekvensidentifiering), sommar- och vintertjänster samt kundtjänst. AMCS plattform har fullständigt stöd för hantering av underleverantörer och övervakning av servicenivå, dynamisk rapportering och analys.

Maximalt värde

AMCS kommunala kunder kan få ut maximalt värde av tillgängliga budgetar genom att öka effektiviteten via ruttoptimering, containertillgångshantering och realtidsvisning av insamlingsprocessen. Lösningarna ger kund- och servicedata i realtid så att frågor kan hanteras omedelbart. Detta minimerar utryckningskostnader och förbättrar kundservicen.

 

Digital interaktion

AMCS plattform för digitalt interaktion och kundportalen erbjuder en uppkopplad självbetjäningslösning för kunden och minimerar telefonsamtalen till kundtjänst. Den ger individuell, lösenordsskyddad åtkomst till ett konfigurerbart utbud av kundspecifik information, som insamlingsintervall, servicehistorik, andra tillgängliga tjänster, klagomål eller frågor, ändringar eller meddelanden och, om detta är lämpligt, konto- och fakturastatus med saldon, fakturor och kanaler för onlinebetalning.

Lösningar i förarhytten och på fordon

Fordonslösningarna kan skräddarsys för att passa den enskilda kommunens funktionskrav och budget. Surfplattor i förarhytten med ruttinformation, vägbeskrivningar och interaktion med kontoret stöds, liksom teknik på fordonet för verifiering av tjänster, fristående eller i kombination med radiofrekvensidentifiering. AMCS tillhandahåller ett eget certifierat vägningssystem för avfallsinsamling som är helt integrerat med backofficelösningen för AMCS affärssystem för betalning enligt vikt (eller betalning när avfallet kastas) eller program för övervakning av återvinningsprocessen.

Våra Lösningar

Affärssystem

Affärssystem Förbered dina verksamhetsprocesser inför framtiden

Öppna ögonen för ökad vinst och produktivitet med vårt globalt hyllade affärssystem. Vi har automatiserat hundratals backofficefunktioner för kunder världen över med vår enskilda plattform. 

 

Hantering av kundrelationer

Avtals- och prishantering

Planerings- och transporthantering

Resurs- och tillgångshantering

Hantering av underleverantörer

Hantering av inkommande och utgående material

Materialhandel

Fakturering och finansiell hantering

Read more

Mobil arbetskraft

Mobil arbetskraft en papperslös framtid och högre marginaler

Med AMCS mobila tjänster kan du minska kostnaderna och eliminera

intäktsläckage i insamlingsverksamheten. Detta ger avkastning på investeringen inom tre till sex månader.


Planerings- och transporthantering

Digital ruttplanering

Övervakning av fordonspark och aktiviteter

Integrerad fordonsteknik

Hantering av avfallskärl

Övervakning av säkerhet

Read more

Fordonsteknik

Fordonsteknik Högre effektivitet och intäkter

Nästa generation av helt kalibrerad, robust hantering av avfallskärl i realtid är här. Våra kunniga teknikier har utformat systemet – det har aldrig varit enklare att väga ombord, identifiera avfallskärl och samla in avfall. 

 

CAN-buss/sensorintegration (fordonsdatahubb)

Certifierad vägning ombord

Lyftspårning/GPS-matchning

Radiofrekvensidentifiering med LF/HF/UHF

Kameraintegration

Read more

Informationsoptimering

Informationsoptimering Why invest in route optimisation

Övergången från manuell ruttplanering och transport till automatisk ruttoptimering kan hjälpa företaget att förbättra tillgångsutnyttjandet, förbättra kundservicen, minska körmil och körtid samt minska det totala koldioxidutsläppen.

 

Ruttoptimering och planering

Flexibel/händelsedriven ny optimering

Optimering av dynamiska tjänster

Prisoptimering (tidsluckor)

Optimering av försörjningskedjan

Lageroptimering

Tillgångs- och resursoptimering

Optimering av processen från order till betalning

Read more

Digital interaktion

Digital interaktion Digitalisera och framtidssäkra verksamheten

Med den här digitala plattformen kan kunderna omedelbart beställa avfallshämtningstjänster och interagera med operatörer på nätet. Den ger också avfallsoperatörer möjlighet att ge kunderna service via sociala medier, digitala assistenter och anslutna enheter.

 

Hantering av underleverantörer

Upphandlingsplattform

Kund- och partnerwebbportaler

Automatisering av kundtjänst

Digitala betalkanaler

Digitalt datautbyte

Read more

Analyser

Analyser Förbered dina verksamhetsprocesser inför framtiden

Drifts-, ekonomi- och resultatdata är grunden för att våra kunder ska kunna fastställa lönsamheten i tjänster, verksamhet och kunder.

Dataextraheringsverktyg

Branschspecifika datakuber

Datavisualisering och affärsinformation

Rollbaserade instrumentpaneler

Read more
trucks on the road.jpg

Begär en demo