Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-467264056.jpg

Praktikplatser och kooperativ

 

Praktikplatser och kooperativ

Djupgående kooperativ utbildningspraktik

AMCS samarbetar med åtskilliga universitet och tekniska institut över hela världen för att kunna erbjuda djupgående kooperativ utbildningspraktik till studerande i en mängd olika områden, såsom datavetenskap, utveckling av dataspel, samt programvaruutveckling, för att nämna några! 

Dessa praktikplatser finns vid kundsupportavdelningen för vårt huvudkontor i Limerick. Eleverna får inta roller som programvaruingenjörer och får lära sig allt från av SQL-serveradministration, analys av programvaruproblem och projekthanteringssupport. 
I många fall återvänder eleverna från AMCS-kooperativet till AMCS för att arbeta med våra kundsupport- och utvecklingsteam efter avslutade universitetsstudier!

Viktiga roller

Som en del av den här betalda praktiken, har kooperativutbildningseleverna möjlighet att arbeta med teamet för kundhantering och tillhandahållande av tjänster. Deras huvudsakliga roller och ansvarsområden inkluderar följande:

Tillhandahålla support för programvaruprodukter till kunder/förfrågningar för AMCS kundbas och se till att alla samtal/svar uppfyller AMCS kvalitetsstandarder och nyckeltal.

 Ge stöd till projektledare på fältet när det gäller alla projektkrav, inklusive specifikationsutveckling enligt kundernas krav, installationer, uppgraderingar och konfiguration.

Som en del av teamet för kundhantering och tillhandahållande av tjänster, ha ansvar för SQL-serveradministration, databasadministration, säkerhetskopiering, replikering och katastrofhjälpstrategier.

Tillhandahålla IT-infrastruktursupport både internt och på kundernas företag.

Utarbeta dokumentation för miljöprodukter både för slutanvändare och för tekniska användare.

Besöka kundernas företag, för installation, utbildning, idrifttagnings- och granskningsmöten – och alltid tillhandahålla en hög nivå av kundservice vid dessa besök.

Analys av programvaruproblem som rapporterats för upprepade problem med förslag på lösningar för förbättring av produkternas prestanda. Identifiera eventuella utbildningsbehov för kunderna och skapa driftdokumentation för att ta itu med dessa problem.